REKTOR THEMELUES
I UNIVERSITETIT NDËRKOMBËTAR “VIZION”
GOSTIVAR - MAQEDONIA E VERIUT
Prof. dr. FADIL HOXHA

       Rektori i Universitetit Ndërkombëtar VIZION, prof. dr. Fadil HOXHA, lindi në vitin 1963 në Gostivar, Maqedonia e Veriut. Studimet universitare i kreu në Fakultetin Filologjik në Shkup. Studimet master i kreu në Fakultetin e Letërsisë të Departamentit të Letërsisë, Departamenti i Letërsisë së Vjetër Turke pranë Universitetit të Stambollit, ndërsa doktoraturën e mbrojti në Universitetin "Shën Kirili dhe Metodi" në Shkup, ku ligjëroi në Fakultetin Filologjik nga viti 1989 deri në vitin 2019. Në periudhën nga viti 2010 deri në vitin 2019 ai ishte profesor vizitor në Universitetin "Goce Dellçev" në Shtip.

  Ai ka kryer një numër detyrash si: kryetar i Qendrës për Edukim dhe Kulturë - ADEKSAM në periudhën 2000-2004, anëtar i Bordit Drejtues të Organizatës Humanitare El Hilal në Shkup në periudhën 2005-2015 dhe kryetar i MATUSITEB (Shoqata e Organizatave joqeveritare turke në Maqedoninë e Veriut) në periudhën 2004-2008.

  Nga v. 2008 deri në vitin v. 2012 ka qenë anëtar i bordit këshillimor të Partisë Demokratike Turke. Ka qenë kryeredaktor i revistës shkencore ndërkombëtare të referencës "HIKMET" nga viti 2009 deri në vitin 2019.

Përveç kësaj, ka qenë anëtar i bordeve kërkimore shkencore në shumë revista shkencore ndërkombëtare referuese.

Deri më tani ka botuar tre libra dhe më shumë se 70 punime në revista të ndryshme shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare në gjuhë të ndryshme. Është një nga themeluesit e "SHARR VARDAR" - Fondacion për Shkencë, Kulturë dhe Art.

Në vitin 2013, ai u zgjodh akademik i vitit nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Në vitin 2014, iu nda Mirënjohje për kontributin e tij në zhvillimin e kulturës turke nga ana e Institutit për Kërkim të Kulturës Folklorike Turke në Ankara.

Në vitin 2015, iu nda Çmimi Ndërkombëtar Sulejman Brina për kontributin e tij në zhvillimin e kulturës turke në Ballkan në Prizren, Kosovë.

Në vitet 2019-2020 ka qenë kryetar i Aleancës së Universiteteve të Evropës Juglindore (SEEU).

Që nga viti 2014 e kryen funksionin Rektor themelues i Universitetit Ndërkombëtar VIZION.

Është i martuar dhe baba i dy fëmijëve.


Rector's Message

           Dear students,

         Taking into account the structure of European and Balkan geography, the sustainable development, the improvement and the existence is mainly developed through education. In general, in Europe and the Balkans, and locally in Macedonia, the problem with higher education is at the top of the problems of the minorities living in the regions.

             On this basis, the International Vision University was established, and our main goal is to eliminate the shortcomings in the field of education and to integrate the educational staff and academics from the relevant systems of the Balkan countries, to ensure integration, to redevelop the social dynamics. and to maintain the constructive presence of the minority element in the country and in the Balkan region.

             We, as Vision University, are here for you, our main priority is to provide you with a better education and get you better prepared for your life. Bearing in mind that we live in a global world, we will do our best to prepare you for a global competition.

Link: KUZEY MAKEDONYA ULUSLARARASI VİZYON ÜNİVERSİTESİ - REKTÖRÜN RÖPORTAJI
Uluslararası VİZYON Üniversitesinin Kuruluş Amacı
Uluslararası VİZYON Üniversitesinin Açılış Töreni
test

BASHKËPUNËTORËTAKADEMIK

Kafkasya Üniversiteler Birliği
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi