Üniversite Tarihçesi


Uluslararası Vizyon Üniversitesi yerli bir kurum olarak, dünya uygulamalarını ve ülkemizdeki çok kültürlü yapının en başarılı örneğini teşkil etmektedir.

Uluslararası Vizyon Üniversitesi, zengin tarihi ve  kültürel değerlerini ve öz benliklerini korumuş ve  bu mirası gelecek nesillere aktarmayı görev edinmiş,  aynı zamanda üniversitenin kuruluşunun da öncülüğünü etmiş, kaliteli ve vizyon sahibi bir kadronun eseridir.

Bu değerler sayesinde, toplumumuzun geleceği için bir umut ve aynı zamanda diğer toplumlar ile rekabet edecek biz özlemin ve insan odaklı uygarlığın gelişmesine katkı sağlamaya devam etmektedir.

Uluslararası Vizyon Üniversitesi’nin kuruluşu ve şimdiye kadarki gelişimi, çağdaş, çok kültürlü toplumun eğitimde, bilimde ve kültürde başarılar zincirinin ve toleransın önemli bir mihenk taşıdır.

Üniversitemiz, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Yüksek Öğrenim Kanununa istinaden kurulmuş ve faaliyet göstermektedir. Uluslararası Vizyon Üniversitesi, Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti nin Bakanlar Kurulu kararı ile 20.10.2014 ("RM Resmi Gazetesi" 153/14)  yılında kurulmuştur. Üniversitemiz, Makedonya hükümetinin onayı ile Makedonca, Türkçe ve İngilizce dillerinde eğitim-öğretim yapma hakkına sahip ilk üniversite hüviyetini kazandı. Bu tarih aynı zamanda üniversitenin resmi olarak kuruluş yılıdır.

Uluslararası Vizyon Üniversitesi 08.06.2015 tarihinde çalışma iznini alarak, tarihsel geleneğin eğitim ve bilimin yükseltildiği, uzun bir mücadelenin bir sonucudur.

Uluslararası Vizyon Üniversitesi,  eğitim-öğrenim faaliyetlerine: İktisat Fakültesi, Bilişim Fakültesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi olmak üzere toplamda beş fakülte ile faaliyete başladı.

2018/19 akademik yılı itibariyle Üniversitemiz bünyesinde Balkan Araştırmaları Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü olmak üzere 2 yeni birim kurulmuş oldu. Aynı zamanda 2020/21 akademik yılından itibaren Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi kurularak, faaliyet gösteren altıncı fakülte hüviyetini kazandı.

Üniversite, uluslararası standartlara ulaşılması ve çalışma programlarının çağdaş programlar ile uyumlu hale getirmesi için sürekli faaliyet gerçekleştirip,  ülkenin ve toplumun tanıtımında da etkin görev üstlenmektedir. Bu kapsamda üniversitemiz, 80'in üzerinde Uluslararası İşbirliği Anlaşması imzalamıştır.

Üniversitemiz, ACEU: Orta ve Doğu Avrupa Üniversiteleri Birliğinin ve BUA-Balkan Üniversiteler Birliği'nin bir üyesidir.

ÜNİVERSİTE AKREDİTASYON BELGESİ

ÇALIŞMA İZNİ BELGESİ

Akademikİşbirliklerimiz

Kafkasya Üniversiteler Birliği
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi