Balkan Araştırmaları Enstitüsü


ENSTİTÜ HAKKINDA


Uluslararası Vizyon Üniversitesi bünyesinde yer alan Balkan Araştırmaları Enstitüsü, 2018 yılında üniversite bünyesinde yerini almış ve aynı akademik yıl içerisinde araştırma faaliyetlerine başlamıştır.


Misyon ve Vizyon


Bilimsel araştırma kurumu olarak Uluslararası Vizyon Üniversitesinin Balkan Araştırmaları Enstitüsü kuruluşundan bu yana, Uluslararası Vizyon Üniversitesi'ndeki Balkan Araştırmaları Enstitüsü'nün geliştirme ve stratejisi, yönetim, iç kalite güvencesi ve kalite kültürü, insan kaynakları, bilgi sistemleri için kriterleri içeren örgütsel yönetim ve performans alanındaki kriterlerin karşılanması yoluyla sürekli gelişim için mekanizmalar geliştirmekte, bilimsel ve uygulanabilir araştırma yürütme kalitesini iyileştirmekte ve öğretim süreci alanında
tanınabilir piyasa hizmetleri sunmaktadır.

Eğitim programlarının kalitesinin, akademik personelin kalitesinin, öğrencilerin doğru bilgilendirilmesi prosedürlerinin, uluslararası iş birliğini sağlamaya yönelik prosedürlere ilişkin kriterleri içeren öğretme ve öğrenme alanındaki kriterlerin karşılanması, bilimsel araştırma/ sanatsal etkinliğin stratejik planlaması ve sürekli izlenmesi için ölçütleri içeren araştırma, geliştirme ve yaratıcı faaliyetler alanındaki kriterlerin, bilimsel araştırma/sanatsal etkinliği destekleme sisteminin, bilimsel-araştırma/sanatsal faaliyetin finansmanı sisteminin, öğrenci araştırma ve doktora çalışmalarının denetiminin, ülkedeki yükseköğretim ve bilimsel-araştırma kurumlarının akademik kadrosunun kalitesinin uluslararası bilimsel-araştırma alanlarına göre
değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

Akademikİşbirliklerimiz

Kafkasya Üniversiteler Birliği
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi