DOKUMENTE TË RËNDËSISHME


Ligji për Arsimin e Lartë të Republikës së Maqedonisë Veriore

BASHKËPUNËTORËTAKADEMIK

Kafkasya Üniversiteler Birliği
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi