BİLDİRİ (İNSAN HAKLARI GÜNÜ)


10 Aralık Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 1948'de 56 üye devlet (İHEB) tarafından imzalanan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni kabul ettiği gündür. Bu nedenden ötürü İnsan Hakları Günü her yıl 10 Aralık'ta kutlanmaktadır.

İHEB, ırk, renk, din, cinsiyet, dil, siyasi veya diğer görüşler, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğum veya diğer statülere bakılmaksızın her insanın devredilemez haklarını beyan eden dönüm noktası niteliğinde bir belgedir. 500'den fazla dilde mevcut olup, dünyanın en çok çevrilen belgesidir.

Bu vesileyle 09.12.2022 (Cuma) günü saat 15:00'te Tören Salonu'nda Uluslararası Vizyon Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından "Günümüzün Zorlukları Prizmasından İnsan Hakları" konulu panel düzenlenmektedir. Panelde konuşmacı olarak Prof. Dr. Abdulmecit Nuredin, Doç. Dr. Ebru İbiş ve Doç. Dr. Azam Körbayram katılacaktır.

ULUSLARARASI VİZYON ÜNİVERSİTESİ

                                                                                          

 


Akademikİşbirliklerimiz

Kafkasya Üniversiteler Birliği
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi