Соопштение за јавна одбрана на докторската дисертација


Одбрана на докторската дисертација

Се закажува јавна одбрана на докторската дисертација со наслов:  „“Влијанието на пандемијата на Коронавирусот (Kovid-19) во Промените на Животот и Социјалните Односи и Неговите ефекти на Возрасната Популација во Северна Македонија” од  М-р. Нита Лума.

Јавната одбрана на докторскиот труд ќе се одржи на ден 17.12.2021 г. со почеток од 15:00 часот во просториите (Сенат) на универзитетот.

Меѓународен Универзитет „Визион“ во Гостивар. 

Факултет за општетсвени науки

Школа за докторски студии

АКАДЕМСКИСОРАБОТКИ

Kafkasya Üniversiteler Birliği
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi