Student i Mundshëm

UNIVERSITETI VIZIONI NDRKOMBTAR

K RERKESAT E REGJISTRIMIT

 


Studentët që i përkasin Shtetësisë së Republikës së Maqedonisë


• Ata duhet të kenë dhënë provimin e shtetit (externo).


• Ata nuk duhet të kalojnë kufirin e moshës (kufiri i moshës i përcaktuar nga Ligji i Arsimit të Lartë M.C. do të zbatohet).


• Vendosja do të bëhet sipas degëve përkatëse duke llogaritur rezultatin e shkollës së mesme që kanë mbaruar.


 


Studentët e Huaj


• Vlerësimi do t'i nënshtrohet një interviste të kulturës së përgjithshme dhe sfondit personal (të intervistuarit do të regjistrohen).


• Rezultati i shkollës së mesme që ata kanë studiuar do të merret parasysh,


• Ata nuk duhet të kalojnë kufirin e moshës (kufiri i moshës i përcaktuar nga Ligji i Arsimit të Lartë M.C. do të zbatohet).      shënim


Kriteret në fjalë do të vlerësohen nga bordi i vlerësimit të universitetit dhe do të përcaktohet nëse studentët kandidatë do të regjistrohen në degët e tyre të preferuara ose jo.

mulakat basvuru formu1.pdf

BASHKËPUNËTORËTAKADEMIK

Kafkasya Üniversiteler Birliği
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi