Residence Permit


KAYIT İÇİN GEREKEN EVRAKLAR


Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kaydı İçin Gerekli Belgeler;

 

1. LİSE DİPLOMASI; Lise Diploması aslı vilayet makamından apostil edilmelidir.

• Apostil edilmiş örnek diploma için tıklayınız.

• KAYIP LİSE DİPLOMASI
Lise Diplomasını Kaybeden aday öğrenciler, Kayıp Diploma Yazısını ibraz etmeleri gerekmektedir.

• Kayıp lise diploma belgesi için tıklayınız.

2. TRANSKRİPT; Lise Not Dökümü 1.2.3.4 Dönemi Yıl Sonu notlarını gösteren belge .

• Örnek transkript için tıklayınız.

3. ULUSLARARASI DOĞUM BELGESİ FORMÜL A; Nüfus müdürlüğünden alınmaktadır.

• Örnek Doğum Belgesi Formül A için tıklayınız.

4. SAĞLIK RAPORU; Devlet hastanelerinden sağlık müdürlüğü onaylı “resimli “ notar tasdıklı belge.

• Sağlık raporu örneği için tıklayınız.

5. ADLİ SİCİL KAYDI; Vilayet makamından alınmaktadır.

• Adli Sicil Kaydı örneği için tıklayınız.

6. İKAMETGAH

• İkametgah örneği için tıklayınız.

7. PASAPORT FOTOKOPİSİ; Pasaportun resimli olan bölümün fotokopisi.

• En az 4 yıl süreli olması önerilir.

8. VEKALETNAME

• Örnek Vekaletname için tıklayınız.

9. TAAHÜTNAME

• Örnek Taahütname için tıklayınız.

10. SGK PROVİZYON BELGESİ;

• Örnek SGK Belgesi için tıklayınız.

11. FOTOGRAF;
6 Adet vesikalık resim arka zemini beyaz olması gerekir.

12. YATAY GEÇİŞ VEYA LİSANS TAMAMLAMA :
İlgili ülkede bitirdiği yüksekokul yada dengi okulun not dökümü (transkript) ve diplomanın aslı yanısıra, yukarıda belirtilen belgelerin tamamı aynı şekilde ibraz edilmesi gerekmektedir.

NOT:

Makedonya Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığının kararına istinaden:
1. • Makedonya Cumhuriyetinde Medrese mezunları ve
• Türkiye Cumhuriyeti İmam Hatip mezunlarının,
Makedonya Cumhuriyetinde yükseköğrenimlerini sadece şarkiyat ve İlahiyat bölümlerinde kayıtlarını gerçekleştirebilirler.

Yukarıda belirtilen “İmam Hatip veya Medrese” okullarından mezun olanlar, ülkelerinde ilaveten “Açık Öğretim Lisesi”ni tamamlayarak üniversitemizde kayıtlarını gerçekleştirmeleri mümkündür.

2. Üniversitemizin lisans eğitim programlarına kayıt yaptıracak öğrencilerimizin yaş sınırına riayet etmeleri gerekmektedir.
Yaş sınırı 50 olarak belirtilmiştir. 

OURACADEMIC COLLABORATION

Kafkasya Üniversiteler Birliği
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi