Mimarlık Fakültesi

Bilimsel yaklaşım : Üniversite, bilgiye ulaşımın sağlanması ve yeni bilgi üretilmesinin, temel görevi olduğunu kabul eder. Bu kapsamda herhangi bir kısıtlamayı kabul etmez.
  Kalite bilinci : Üniversite, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerini, evrensel standartlarda yürütmeyi ve her alanda etkin bir kalite güvence sistemi oluşturmayı esas alır.
  Şeffaflık : Faaliyetler, paydaşların erişimine açık olarak gerçekleştirilir.
  Hesap verilebilirlik : Her düzeyde yetkilinin, eylem ve kararlarından dolayı hesap verme yükümlülüğü vardır.
  Adalet : Üniversite yönetimi kurum çalışanları arasında ayrım yapmaz, her düzeyde liyakate önem verir ve emeğe saygı gösterir.
  Katılımcı yönetim : Üniversite, çalışanları ve öğrencileri ile işbirliği, dayanışma ve paylaşma anlayışı içerisinde hareket eder.
  Katılımcılık : Çalışanlar, bireysel özellik ve idealizmlerini koruyarak her kademede yönetim süreçlerine katılır.
  Sürekli gelişim : Çalışanlar, Üniversitenin tüm faaliyetlerini sürekli olarak iyileştirmek ve geliştirmek anlayışıyla hareket eder.
  Toplumsal sorumluluk : Üniversite,  faaliyetlerini toplum yararı ve toplumla yakın ilişki içinde sürdürür ve toplumun her kesiminden insanın yaşam boyu eğitimine katkıda bulunur.
  Uluslararası ilişkiler: Uluslararası ilişkilere son derece önem veren ve yurt dışında yaşayan soydaş, akraba ve dost toplulukların Makedonya’daki bilim merkezi adresi olmaya çabalayan,
  Entegrasyon: Ülkenin’nin muasır medeniyetler düzeyine gelmesi için temel değerleri kaybetmeden, Avrupa Birliğine giriş sürecini destekleyen,
  Konukseverlik : Makedonya dışından gelen talebe ve personel başta olmak üzere, Gostivar şehri dışından gelen talebelere en üst düzeyde konukseverlik gösterilir.


people

STAFI AKADEMIK

LAJME AKTUALE

BASHKËPUNËTORËTAKADEMIK

Kafkasya Üniversiteler Birliği
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi