Prorektori

PROREKTORAT E UNIVERZITETIT NDËRKOMBËTAR VIZION

Në Rektoratin e Univerzitetit Ndërkombëtar VIZION jan angazhuar me detyrë dy Prorektora. Nga këto njëri Prorektor është  përgjegjës për Arsim, Shkencë dhe Bashkpunim Ndërkombëtare , ndërsa Prorektori tjeter është  përgjegjës për zhvillim dhe finansa.

PROREKTORI  PËR ARSIM, SHKENCË DHE  BASHKËPUNIM NDËRKOMBËTARE

 abdulmecit-k-DSC_2139
Prof. Dr. Abdülmecit Nuredin
e-mail: nuredin@vizyon.edu.mk

Detyrat

  • 2007-2009  Anëtar i bordit të këshillit në MATİB
  • 2009-2013  Anëtar i këshillit në PDT
  • 2013 – 2014 Drejtor Ekzekutiv në MATÜSİTEB
  • 2010 – 2015 Anëtar në Univerzitetin Shtetëror dhe Privat
  • Anëtar i themelimit të fondacionit për Shkencë ,Kultur Dhe Art “ŞAR VARDAR”
  • Prej (2015-) Është duke kryer detyrën si Prorektor në Univerzitetin Ndërkombëtar VIZION si përgjegjës për Arsim, Shkencë dhe Bashkpunim Ndërkombëtare.

Punime Shkencore

  • Në revista kombëtare dhe ndërkombëtare për hulumtime shkencor në gjuhë të ndryshme ka publikuar 43 artikuj
  • Deri tani ka botuar 3 Libra
  • Në projekte kombëtare dhe ndërkombëtare në studimet e kryera mbi të drejtat e pakicave dhe çështjeve të emigracionit ka marrë një rol aktiv.