03
DEC
2018

Në Universitetin Ndërkombëtarë Vizion u mbajtë konferenca për psikologjin

Më 30 Nëntorë 2018, në Universitetin Ndërkombëtarë Vizion, u mbajtë një panel “PNEI” me temë “ Perspektiva Psikologjike Neuro Endokrine Imunologjike në Edukimin Psikologjik “.

Paneli u ndoq nga Rektori i Universitetit Ndërkombëtarë Vizion Prof. Dr. Fadil Hoxha dhe kryetari i komunës së Gostivarit Dr. Arben Taravari, Prorektorët e Universitetit Ndërkombëtarë Vizion, stafi akademik në psikologji si dhe studentët.

Flickr Album Gallery Powered By: WP Frank