04
SEP
2020

DUYURU

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti hükümetinin 23.03.2020 tarihli Olağan Üstü hal durumunda Yükseköğretim Kanununun uygulanmasına ilişkin kanun hükmünde kararnamesine (K.M.C. resmi gazetesi no.76/2020), Uluslararası Vizyon Üniversitesi’nin 24.03.2020 tarihli, Koronavirus Pandemisi esnasında Uluslararası Vizyon Üniversitesinin eğitim ve öğretimle ilişkin yönetmeliğin 4.md.istinaden, Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektörtlük Kurulunun 01.09.2020 tarihli toplantısında:

1. Kovid- 19 pandemisi nedeniyle 2019-2020 Akademik Yılı Eylül Ayı Bütünleme sınavları ” güvenilir, şeffaf ve denetlenebilir” olması, fiziki mesafenin korunması ve salgının yaygınlaşmasını önlenmesi, gibi ana ilkeri dikkate alınarak şu şekilde icra edilmesine

a) SÖZLÜ SINAV (Hukuk, Psikoloji ve İktisat bölümündeki sınavlar “sözlü sınav” şeklinde uygulanacaktır, istisna olarak: “ test” ve “olay soru” şeklinde gerçekleşmesine ) Öğrencilerin, hangi ne şekilde tabi tutulacakları hocaları tarafından bildirilmesine,

b) ÇEVRİMİÇİ / TEST SINAVI

c) ( Bilişim bölümü Test Sınavı şeklinde uygulanmasına)

d) TASARIM / PROJE

( Mimarlık ve dizayn bölümü Tasarım / Proje şeklinde uygulanacaktır, istisna olarak: bu bölümdeki sözel dersler “ test sınavı” şekilde uygulanmasına )

Öğrencilerin, hangi sınavı ne şekilde tabi tutulacakları hocaları tarafından bildirilmesine,

2. Bütün sınav uygulamaları Microsoft Teams proğramı üzerinden online olarak uygulanıp, görüntülü ve kayıt altına alınarak icra edilmesine,

karar verilmiştir.

01.09.2020, Gostivar, Kuzey Makedonya

DUYURU PDF