ПОТПИШАН Е ПРОТОКОЛ ЗА АКАДЕМСКА СОРАБОТКА ПОМЕЃУ МЕЃУНАРОДНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ „ВИЗИОН“ ОД СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И УНИВЕРЗИТЕТОТ „МИРАС“ ОД КАЗАХСТАН


На 18 октомври 2022 година, во салата на Сенатот на Универзитетот „Манас“ во Бишкек, Киргистан,  беше потпишан протоколот за академска соработка помеѓу ректорот на Меѓународниот универзитет „Визион“, проф. д-р Ахмет Веџди Џан, основачкиот ректор на Универзитетот „Мирас“, проф. д-р Болат Мирзалиев, ректорот на КТМУ,  проф. д-р Алпаслан Џејлан и в.д. ректор на КТМУ, проф. д-р Асилбек Кулмирзаев. Потпишаниот протокол вклучува заеднички научни истражувања, едукативна обука и културна соработка, како и програми за размена на академски кадар и студенти помеѓу двата Универзитета.

АКАДЕМСКИСОРАБОТКИ

Kafkasya Üniversiteler Birliği
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi