28
FEB
2019

VİZYON ÜNİVERSİTESİNDE YENİ BİR BİLİM DOKTORU

Uluslararası VİZYON Üniversitesi öğretim elemanlarından biri olan Sn. Aybeyan SELİM 20.02.2019 tarihinde bilişim alanında Uluslararası Yenipazar Üniversitesi’nde Doktorasını savunarak Bilim Doktoru payesini kazanmıştır.
Uluslararası VİZYON Üniversitesi’nin kendi kadrolarını yetiştirme ve geliştirme kapsamında bundan böyle de muhtelif Üniversitelerde Doktora eğtimini tamamlamak için burslar vermeye devam edecektir.

Komisyon üyeleri:
Prof. Dr. Tatyana Atanasova Paçemska (başkan)
Prof. Dr. Muzafer Saraçeviç (doktora tezi danışmanı)
Prof. Dr. Şemsudin Ployeviç (üye)
Doktora tezi başlığı: Hesaplamalı geometri algoritmalarının lineer optimizasyon ve dinamik programlama uygulamaları.

Doktora tezi bilgisayar bilimleri ve uygulamalı matematik alanına aittir.