01
MAY
2017

VİZYON HEYETİ IV. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMUNA KATILDI

IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu Ömer Halisdemir Üniversitesi, Kazak Devlet Kızlar Pedagoji Üniversitesi, M. Akmulla Başkurt Devlet Pedagoji Üniversitesi, Bakü Avrasya Üniversitesi işbirliği ve Uluslararası Vizyon Üniversitesini temsilen iştirak eden Rektör yardımcımız Doç. Dr. Abdülmecit Nuredin ve beraberindeki heyetin katılımıyla, Türkiye Cumhuriyeti Niğde ilinde bulunan Ömer Halisdemir Üniversitesinin ev sahipliğinde 26-28 Nisan 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 16 ülkeden 100’e yakın farklı üniversite, enstitü ve akademiden toplam 553 bilim insanının hazırladığı 431 bildiriyle Sempozyum bilimsel programı gerçekleştirilmiş, yayınlanan dört ciltlik Bildiriler Kitabıyla bilimsel birikim kalıcı hale getirilmiştir. V. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu’nun ise Kazak Devlet Kızlar Pedagoji Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Kazakistan-Almatı’da 2018 yılının Mayıs ayında yapılması karara bağlanmıştır

     Türk Dünyasını ilgilendiren özellikle dil, edebiyat, eğitim, tarih, sosyoloji, arkeoloji, sanat tarihi, uluslararası ilişkiler ve iletişim konularının ele alındığı sempozyumda, konulara akademik anlayışla değinilmesi, tartışılması ve uygun olanların ortak projelere dönüştürülmesi gerçekleşti.