25
NOV
2019

Mbrojtje e tezës master në Universitetin Ndërkombëtarë VIZION

Në Universitetin tonë në kuadër të Fakultetit të Shkencave Sociale, Hajul Imeri, i cili mbaroi studimet master, mbrojti tezën e tij me titull “Personaliteti dhe Mendimi Moral” më 12 nëntor 2019.

Teza u zhvillua nën mentorimin e Prof. Dr Abdulmexhit Nuredin, i cili së bashku me Doç. Dr Kalina Ivanoska Sotiroska, Doç. Dr Muhedin Kahvexhi ishin pjesë e komisionit të mbrojtjes, ku kandidati mbrojti me sukses tezën dhe u diplomua me një diplomë Master