12
NOV
2019

Üniversitemizde, Yüksek Lisans savunması

Üniversitemizde, Yüksek Lisans savunması

Üniversitemizin, Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde, yüksek lisans eğitimini tamamlayan Hayyül İmer “Kişilik Özellikleri ve Ahlak Muhakemesi”isimli tez çalışmasının savunması 12 Kasım 2019 tarihinde gerçekleşti.

Tez çalışması Prof. Dr. Abdülmecit Nuredin danışmanlığında, Doç. Dr. Kalina İvanoska Sotiroska, Doç. Dr. Müyedin Kahveci jüriliğinde gerçekleşip, aday çalışmasını başarı ile savunup yüksek lisans mezunu olmayı hak kazandı.