10
NOV
2019

Üniversitemiz, Yükseköğrenimin Değerlendirme Toplantısına Katıldı

 

21. Mart 2019 Uluslararasi Vizyon Üniversitesi ev sahipliğinde kurulan “Özel Üniversiteler Rektörler Kurulu” olağan toplantısını Avrupa Üniversitesinde gerçekleştirdi.

Söz konusu toplantıda Makedonya eğitim bakanının da yer almasıyla birlikte, yükseköğrenim kanunundaki uyuşmazlıklar incelenip, yükseköğrenim kanunun yenilenmesi hususunda açıkoturum gerçekleştrildi.

Uluslararası Vizyon Üniversitesini temsilen toplantıya, rektör yardımcımız Prof. Dr. Abdülmecit Nuredin ve genel sekreterimiz Doç. Dr. Vesna Poposka yer aldı.

Üniversite olarak, yükseköğrenim kanunundaki uyuşmazlıklar yanısıra, yabancı uyruklu hocaların görev alma sürecindeki birokratik uygulamalar ve üniversitelerin dış değelendirme süreci ile ilgili kıstas ve uygulamalar hakkında yazılı teklifte ibraz ederek, yer aldı.