24
FEB
2017

KREMTIM ME RASTIN E AKREDITIMIT NGA KËSHILLI PËR ARSIM TË LARTË NGA REPUBLIKA E TURQISË

UNIVERSITETI NDËRKOMBËTARË VISION MORI AKREDITIM NGA KËSHILLI I ARSIMIT TË LARTË NGA REPUBLIKA E TURQISË

Bordi i Këshillit për Arsim të Lartë nga Republika e Turqisë (YÖK), në mbledhjen e mbajtur më 22.02.2017 miratoi vendimin për akreditimin e Universitetit Ndërkombëtarë Vision me nr.16270968-303.99.

Kryesia e Universitetit Ndërkombëtarë Vizion me kënaqësi informon publikun dhe shpreh falenderime deri te Këshilli për Arsim të Lartë në Republikën e Turqisë që miratoi vendimin e lartë.

binanew2jpg