18
MAR
2019

U Nënshkrua Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Universitetit Ndërkombëtarë Vizion dhe Komunës në Qendrën Zhupa

Më 13 Mars 2019 në hapsirat e Komunës në Qendrën Zhupa u nënshkrua marrëveshje bashkëpunimi në fushën e arsimit, kulturës dhe artit ndërmjet Rektorit të Universitetit Ndërkombëtarë Vizion Prof. Dr. Fadil Hoxha dhe Kryetarit të Komunës Qendra Zhupa Mr. Arijan Ibrahim.

Në mbledhje morrën pjesë edhe ministri resor i Republikës Veriore të Maqedonisë Dr. Elvis Hasan.