Struktura organizative

Universiteti Ndërkombëtar Vizion – Gostivar

Rektori:  
Prorektori    Arsim dhe bashkëpunim ndërkombëtar
Prorektori    Financa, investime dhe zhvillim
Sekretari gjeneral
 
Adresa:    Major Çede Filiposki, nr.1, Gostivar, R. e Maqedonisë
Telefon:    042/ 222- 325
Faks:    042/ 222- 326
Web:    http: //www.vizyon.edu.mk
e-mail:    info@vizyon.edu.mk