Qendra për Karrierë

Qendra për Karrierë

Ne si Qendër për Karrierë kemi qëllimin që studentët dhe të diplomuarit ta njohin veten e tyre dhe tu ndihmojmë që ti përcaktojnë qëllimet e karrierës së tyre; të kenë mbështetje për ti njoh sektorët dhe profesionet nga së afërmi.

Për këtë qëllim qëndrojmë për studentët dhe të diplomuarit që ti mbështesim me projekte për konsultim, seminare, organizime për ditë karrierë dhe shum projekte tjera.

Qendra për Karrierë është një qendër që do tju shërbej të gjithë studentëve që do të ken nevoj për konsultime lidhje për karrierën e tyre.