Prorektori

ALI.ILKER

 

Prorektori për financa, investime dhe zhvillim

Doc. Dr. Mensur Nuredin