Prorektori

ALI.ILKER

Prorektori për arsim dhe bashkëpunim ndërkombëtar
Doc. Dr. Abdylmexhit Nuredin