26
MAR
2020

Olağanüstü Hal Döneminde Dijital Eğitime İlişkin Duyuru

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti hükümetinin 23.03. 2020 tarihli Olağan Üstü hal durumunda Yükseköğretim Kanununun uygulanmasına ilişkin kanun hükmünde kararnamesine (K.M.C. resmi gazetesi no.76/2020) istinaden, Uluslararası Vizyon Üniversitesi’nin 26.03.2020 yönetim kurulu toplantısında:

1. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti hükümetinin, Yükseköğretim Kanununun uygulanmasına ilişkin kanun hükmünde kararnamesine istinaden, Corona virüsü CoVid-19’un yayılmasını ve yayılmasını önlemek için Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’ndeki yetkili makamların tedbirlerine binaen, Uluslararası Vizyon Üniversitesi’nin faaliyetlerinin nasıl uygulanacağına ilişkin yönetmeliğin onaylanmasına,

2. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti hükümetinin 18.04.2020 tarihine kadar sınır ve havaalanlarının kapalı olacağı bilgisine istinaden, öğrencilerimizin eğitim süreçlerinini aksamaması ve mağdur olmaması için, olağanüstü hal devam ettiği müddetçe dijital – online eğitimin devam etmesine,

3. Nisan ayında üniversitemizde yapılması planlanan bütün bilimsel (konferans, panel, quiz, test v.s) etkinliklerin ertelenmesine,

4. Bitirme ödevi aşamasına gelmiş öğrencilerimizin bitirme ödevlerini / projelerini dijital – online olarak savunmaları için olanak sağlanmasına,

5. Olağanüstü hal durumunda hükümet tarafından icra edilecek etkinlik ve bilgilendirme toplantılarına üniversiteyi temsilen üniversite genel sekreterinin iştirek etmesine,

6. Yüksek lisans tezini bütünleyip savunma aşamasında olan öğrencilerimizin, dijital – online olarak savunmaları için olanak sağlanmasına,

7. Doktora tezini bütünleyip savunma aşamasında olan öğrencilerimizin, dijital – online olarak savunmaları için olanak sağlanmasına,

8. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti hükümetinin koronavirüs salgını ile mücadelede alınana sokağa çıkma yasağı dahil bütün önlemelerin, üniversite çalışanları be öğrencilerimiz tarafından riayet edilmesine,

9. Bilgi işlem çalışanlarının, sistemin sağlıklı çalışması için, iki vardiyeli olup, mesainin 08.30-20.30 gerçekleşmesine,

karar verilmiştir.

 

Uluslararası Vizyon Üniversitesi                                                                                                                        

 Yönetim Kurulu

Olağanüstü Hal Döneminde Dijital Eğitime İlişkin Duyuru