Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Öğrenci İşleri Daire Başkanı
Nuri Mazlam
  • nuri@vizyon.edu.mk
  • +389 42 222 325 (208)
 
Öğrenci İşleri Danışmanlığı
Vahit Çelenk
  • vahit.celenk@vizyon.edu.mk
 
Hukuk Fakültesinden Sorumlu
Meryem KAPROLI
  • meryem@vizyon.edu.mk
 
Mimarlık Fakültesinden Sorumlu
Medyen VRESKALA
  • medyen@vizyon.edu.mk
 
Ekonomi Fakültesinden Sorumlu
Azra Nuredin
  • azra@vizyon.edu.mk