11
NOV
2019

Kongresi 17-të i Shkencave Sociale të Botës Ndërkombëtare Turke – Istambul

Kongresi i 17-të i Shkencave Sociale të Botës Ndërkombëtare Turke u mbajt në Istanbul mes 30 Tetorit dhe 01 Nëntorit. Nga Universiteti Ndërkombëtar VISION mori pjesë Rektori Prof. Dr Fadil Hoxha, Pro-Rektori Prof. Dr Abdulmecit Nuredin dhe Prorektori Prof. Dr Mensur Nuredin. Në kongres u prezantuan tema dhe sugjerime mbi shkencën dhe arsimin në botën turke.

Flickr Album Gallery Powered By: WP Frank