16
OCT
2017

II. KONGRESI NDËRKOMBËTAR MEDITERAN PËR SHKENCAT SOCIALE (MECAS II-2017)

Në periudhën prej 10 deri 11 tetor 2017, në Ohër, Republikën e Maqedonisë u mbajt Kongresi i Dytë Ndërkombëtar Mediteran i Shkencave Sociale, i organizuar nga Universitetit Ndërkombëtar Vizion. Në kongres morën pjesë 17 universitete nga 6 shtete të ndryshme. Në këtë kongres, pjesëmarrësit paraqitën gjithësej 126 punime shkencore.asb6fav mecas2-2 asb7 11 1 2 3 (2) asb1 asb2 asb3 asb4 asb5