Udhëheqësia

Universiteti Ndërkombëtar Vizion- Gostivar

Rektori:  
 Proektori arsim, shkencë dhe bashkëpunimi ndërkombëtar   
 Proektori    Finance, Investime dhe Zhvillim
Sekretari i pëngjithshëm  
Adresa:    Major Çede Filiposki, no.1, Gostivar, Maqedoni
Telefon:    042/ 222- 325
Faks:    042/ 222- 326
Web:    http: //www.vizyon.edu.mk
e-mail:    info@vizyon.edu.mk