26
NOV
2019

Departamenti i Këshillit Psikologjik në Universitetin Ndërkombëtar VISION zhvilloi punëtori me temë “Dhuna ndërgjenerative”

Me rastin e Ditëve të Psikologjisë në vitin 2019, Dhoma e Psikologëve të Republikës së Maqedonisë Veriore organizon aktivitete për promovimin e psikologut si profesion dhe psikologjisë në tërësi, me moton “Le të flasim për dhunë të dukshme dhe të fshehur” me qëllim të përmirësimit të shëndetit mendor. Në këtë rast me datë 19.11.2019 në shkollën fillore “Mustafa Kemal Ataturk”, Gostivar u organizua një punëtori me temë: “Çfarë është dhuna ndërgjenerative?” Cilat janë pasojat dhe si parandalohen? ” Kjo punëtori u zhvillua nën mentorimin e Dekanit të Fakultetit të Shkencave Sociale në Universitetin Ndërkombëtar VISION dhe një psikolog të licencuar Doç. Dr Kalina Sotiroska Ivanoska, kontributi praktik i së cilës u dha nga studentët e vitit të katërt të departamentit të Këshillit Psikologjik. Nxënësit e klasës së tetë nga Shkolla Fillore Mustafa Kemal Ataturk në Gostivar morën pjesë aktive në punëtori.

Në punëtori, nxënësit u informuan se si zhvillohet dhuna ndërpersonale dhe si të identifikohen viktimat e këtij lloji të ngacmimit. Më vonë, nxënësit kontribuan në zhvillimin e tolerancës, pranimit dhe komunikimit ndërveprues. Në përfundim të punëtorisë, u zhvillua një atmosferë pozitive midi nxënësve dhe interpretuesve.

Flickr Album Gallery Powered By: WP Frank