Bilgi İşlem

it-baner

 Bilgi İşlem Daire Başkanı

İlker Ali

ilker2

 

iletişim:
ilker@vizyon.edu.mk
+389 42 222 325 (209)

GENEL BİLGİLER

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, üniversitemizin akademik-idari personel ve öğrencilerinin, gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerini en üst seviyede kullanmalarını sağlama görevlerini yerine getirmektedir.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bilişim alanında; donanım, yazılım ve veri iletişim birimlerini bünyesinde bulundurarak; vizyon, misyon ve stratejisine uygun olarak teknolojik gelişmeleri takip eder, ihtiyaç duyulan bilişim hizmetlerini teknolojinin gelişimi doğrultusunda gerekli analizleri yaparak, üniversitemizin hizmetine sunar. Üniversitemizde kullanılan tüm programların aynı veritabanı üzerinde çalıştırılmasını, bu programların birbirine entegre edilmesini, kullanılmakta olan programları; değişen kanun, tüzük ve yönetmelikler doğrultusunda düzenleyerek en verimli şekilde sunar.

MİSYON

Bilişimin en önemli değer olduğu günümüzde Üniversitemizde bilgi ve teknolojiyi üretecek tüm faaliyetlere yardımcı ve destek olmak, Üniversitemizde akademik eğitim ve araştırma faaliyetleri ile idari iş yürütme ve geliştirme süreçlerine en gelişmiş teknolojileri , ağ, yazılım ve donanım gereksinimlerini uluslararası standartları da kullanmak suretiyle karşılamak, Uluslararası standartlarda sağlamak olabildiğince hızlı, kesintisiz ve kaliteli hizmet sunmak.

VİZYON

Misyonumuzda belirtilen hizmetleri artan bir verimlilikte gerçekleştirmenin yanı sıra bilgi teknolojilerini en üst seviyede uygulamak, yaygın bir şekilde kullanılabilirliğini sağlamak, doğru teknolojileri üniversitemize taşımak ve bilişim teknolojilerinin uygulanma seviyesi açısından ülkemizde en ön sırada yer almak, kurumumuzu alanında öncü konuma yükseltecek projeler üretmek konuya ilişkin uygulamaları hayata geçirmek suretiyle eğitim, araştırma ve idari iş süreçleri açısından toplam kalitesi yüksek bilişim yönüyle tercih edilen uluslar arası standartları benimseyen ve uygulayan bir elektronik üniversitenin önemli bir bileşeni ve kurum içinde kendi alanında e-dönüşümün öncü ve itici gücü olmaktır.

akademik takvim 2 e-posta2 id-icon personel2