13
AUG
2018

4-ОТ ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ЗА ЕКОНОМИЈА И БИЗНИС „ИЏЕБ 18“ СЕ ОДРЖА ВО УНГАРИЈА

4-ОТ ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ЗА ЕКОНОМИЈА И БИЗНИС „ИЏЕБ 18“ СЕ ОДРЖА ВО УНГАРИЈА. На конгресот беа присутни ректорите, деканите и академскиот кадар од универзитетите: Меѓународен Универзитет ВИЗИОН, Универзитетот Улудаг, Универзитетот Маниса Џелал Бајар, Универзитетот Сакарја и Универзитетот Баликесир.