13
MAR
2016

Përvjetori i themelimit të Universitetit Ndërkombëtar VIZION

Më datë 21 dhjetor një rast i përbashkët festoi vitin e parë të përvjetorit të Universitetit Ndërkombëtar VIZION dhe në Ditën e mësimdhënies turke në Maqedoni.

Në mesin e mysafirëve të ftuar në manisfestim ishin: Sekretari i Ambasadës së Republikës së Turqisë në Shkup, Z. Jusuf Zija KENAR, Drejtor i Institucionit   Junus Emre të Republikës së Turqisë në Shkup Doc.Dr. Mehmet SAMSAKXHI Kryetari i  Organizatave joqeveritare Turke-në Maqedoni, Z. Tahsin IBRAHIM , Drejtor i Departamentit të Promovimit Edukativ  të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës Z.Muedin KAHVEXHI , Nënkryetari i pushtetit lokale të Izmir’it Z.Bilal DOGAN, Kryetari i Shoqatës për Hulumtime Strategjike të Izmirit në Republikën e Turqisë Z. Xhankurtaran GUNAJ dhe delegacioni i tij, profesorë Univerzitarë, studentë, dhe të ftuar.

Programi zyrtar i manifestimit filloi me një prezantim të videos të Universitetit Ndërkombëtar VIZION
Fillimisht fjalimin e mori rektori i Universitetit Ndërkombëtar VIZION Prof.Dr. Fadil HOXHA me falemenderimin për pjesmarjen e ftesës së musafirëve në kët manifestim.Jashtë rektorit këtë manifestim e përshëndetën edhe musafiret e pranishëm që ishin pjesmarës në këtë manifestim.
Më në fund morën fjalën nxënësit duke shprehur  përshtypjet e tyre të mësimdhënies në Univerzitetin Ndërkombëtar VIZION.

Programi përfundoi me disa pika të muzikës klasike që të gjithë pjesëmarrësit e manifestimit ishin të ftuar në drekë solemne.