31
DEC
2019

СООПШТЕНИЕ

По повод новогодишните празници и полугодишниот распуст од

30.12.2019 до 19.01.2020 година Меѓународниот Универзитет Визион нема да работи.