18
MAR
2016

Протокол за Меѓународна Соработка помеѓу Универзитетот КУЛТУР од Истанбул и ВИЗИОН

На 18,03,2016 (Петок) е потпишан Протокол за Меѓународна Соработка помеѓу Универзитетот КУЛТУР од Истанбул и Меѓународниот Универзитет ВИЗИОН  од Гостивар

Во склопот на ова меѓународна соработка ке бидат опфатени научно истражувачки полиња како и соработка во областа на размена на професори и на студенти мегу двата универзитета