25
MAR
2016

Протокол за Меѓународна Соработка помеѓу Универзитетот UIST од Охрид и ВИЗИОН

На 22.03.2016 е потпишан Протокол за Меѓународна Соработка помеѓу Универзитет за Информатички Науки и Технологии „Свети Апостол Павле„ од Охрид и Меѓународниот Универзитет ВИЗИОН  од Гостивар.

ohri-vizyom UnisvPavle