26
OCT
2018

Медал за Услуги од TÜRKSOY за Ректорот на МУВ

Во рамките на комеморативната програма на ТУРКСОЈ поповод 90 години од раѓањето на Џенгиз Ајтманов познат писател од Киргизистан, како и 125 годишнината од комеморацијата на писателот Магџан Џумабај писател од Казакистан, Меѓународниот Универзитет ВИЗИОН како домаќин во заедничка организација со ТУРКСОЈ како и заедничките реализирани проекти и програми од 2015 година наваму, поповод 25 годишнината од основањето на ТУРКСОЈ, за вложените напори и услуги во промоцијата на турската култура, од страна на ТУРКСОЈ на ректорот на Меѓународниот Универзитет ВИЗИОН Проф. Др, Фадил ХОЏА беше врачена “Медал за Допринос на Турската Култура “.