20
NOV
2019

Магистерска одбрана на нашиот универзитет

 

На нашиот универзитет во рамките на Факултетот за општествени науки, Хајјул Имер, кој ги заврши магистерскиот студии ја одбрани својата теза со наслов „Карактеристики на личноста и моралното размислување“ на 12 ноември 2019 година.

Тезата беше изработена под менторство на проф. д-р Абдулмеџит Нуредин, кој заедно со доц. д-р Калина Иваноска Сотироска, доц. д-р Муједин Кахвеџи беа дел од комисијата за одбрана, каде кандидатот успешно ја одбрани тезата и дипломира на соодветната магистерска програма.