03
DEC
2019

Канцеларија за регистрација на Универзитетот ВИЗИОН во Истанбул…

Канцеларија за регистрација на Универзитетот ВИЗИОН во Истанбул…

Меѓународниот универзитет ВИЗИОН продолжува со повеќенаменски активности во областа на образованието, обуката и промоцијата. Во учебната 2019-2020 година, покрај новите лабораториски и технолошки инвестиции, продолжуваат и меѓународните активности за промоција и координација. Конечно, на 23 ноември, во Истанбул беше отворен Центарот за промоција и координација на универзитетот. На церемонијата на отворањето присуствуваа ректорот на меѓународниот универзитет ВИЗИОН проф. д-р Фадил Хоџа, делегација на Меѓународниот универзитет ВИЗИОН, конзулот на Република Северна Македонија во Истанбул Актан Аго, претседателот на Балканската федерација – Румелија, политичари и бирократи од највисоко ниво.

Канцеларијата за промоција и координација во Истанбул ќе го промовира образованието и обуката на универзитетот, исто така ќе допринесе за промовирање на културата и образованието во Северна Македонија.